Ek en jy, as gestuurde gemeente, dien die Here met vreugde deur by mekaar en by ander betrokke te wees.

Comments (2)

  • Avatar

    Sharron van Eeden

    |

    Dit wil voorkom asof daar ‘n misverstand is oor die betrokke aangeleentheid in ons gemeente. Die kwessie is nie dat gays nie in die gemeente welkom is nie. m.a.w geen persoon word verwerp of verstoot nie. Die kwessie is dat gays deur die kerk in die huwelik bevestig word. Dit is wat die groot skeuring veroorsaak, want alhoewel ‘n mens begrip het vir almal en weet dat daar ook vergifnis en genade is vir almal, moet daar beklemtoon word dat dit volgens Skrif ‘n sonde is om seksueel aktief te wees met dieselfde geslag. Dit is ‘n duidelike aanval van Satan op die Kerk. Waarom anders kan gay mense nie tevrede wees om voor die magistraat te trou as dit dan moet nie? Waarom van die gemeente verwag om die Outoriteit van die Skrif te bevraagteken? Ons het nie gesprekke hieroor nodig nie. Ons het leraars nodig wat nie vaag sal wees oor hoe hulle voel nie, maar wat onwrikbaar sal vasstaan vir hulle God al is in hulle in ‘n vuuroond soos Daniël van ouds.

    Reply

Leave a comment