Saam op reis met ‘n Jesus-hart

Kathu is ‘n dinamiese gemeenskap waar mense dikwels net ‘n deel van hulle lewe hier kom deurbring. Histories is dit bevestig dat daar ‘n deel van die gemeenskap is wat baie lang tydperke hier deurbring, maar dan is daar diegene vir wie dit net ‘n plek van deurgang is, ’n plek waar jy jouself opskerp in jou beroep om gereed te wees vir selfs groter geleenthede op ander plekke.
Al hierdie mense is op ‘n lewensreis, saam met ander op pad, soekend na sin in die lewe en maniere om uitdrukking te gee aan die roeping wat hulle meen hulle van God ontvang het.
Die metafoor wat ons gemeente beskryf is die van mense wat op ‘n staproete (pelgrimstog) is.
• Daar is persone wat lankal op die reis is. Hulle het meer ervaring en kan goeie ondersteuning bied aan ander wat nuut aangesluit het.
• Daar is ook mense wat onlangs aangesluit het, en net ‘n deel van die roete stap. Elkeen is welkom, omdat dit nie die lengte van jou staptog is wat tel nie, maar die kwaliteit van die innerlike soektog na groter betekenis.
• Elke reisiger is uniek en het sy/haar eie “bagasie” wat saamgedra word.
• Op die reis ondersteun ons mekaar op verskillende wyses.
– Ons wys vir mekaar rigting aan.
– Ons gee vir mekaar raad.
– Ons motiveer en inspireer mekaar.
– Ons deel ons toerusting met mekaar.
• Bogenoemde is ‘n aanduiding van die manier waarop ons diensbaar is teenoor mekaar en omgee vir mekaar. Hoe meer dit gebeur, hoe meer word mense se laste ligter, word die essensie van die reis ontdek, word ons heelgemaak van lewenslaste en bekommernisse.
• Mens sou kon sê ons ondersteun mekaar met ‘n Jesus-hart. Dit beteken ons gee om soos Jesus omgee, ons dien mekaar soos Jesus ons gedien het. Hy roep ons op die naam en ken ons. Hy gee sin aan ons lewens en dring ons tot groter medemenslikheid.

Gedenkmuur

Algemeen

R2 100 per nissie (ENKEL – graniet ingesluit)
– Daar sal 32 nissies beskikbaar wees
R2 700 per nissie (DUBBEL – graniet ingesluit)
– Daar sal 70 nissies beskikbaar wees

Doen bespreking gekoppel aan nommers.  Muur word soos hieronder verdeel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14
C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14

(Dubbel)

1 2 3 4 5 6 7 8
A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

(Enkel)

  1. Nissie verwys na die opening in die muur waarin as geplaas word en wat met marmer/graniet verseël word.  Op die marmer/graniet word inligting gegraveer.
  2. Families reël detail/bewoording en betaling direk met Kuruman Grafstene, wie reeds bewus is wat die goedgekeurde standaard is.
  3. Die koste van die bewoording is dus nie ingesluit by die koste van die nissie en die graniet nie.  Beraamde koste: R100 – R250 per steen vir die bewoording.
  4. Sitbankies, mooi tuin, permanente blad vir blomme of ruikers vorm verder deel van die Gedenk area.

Besprekings

  1. Alle navrae en besprekings, vergesel van betaling, word gedoen by die Skriba in die kerkkantoor (053 723 1071 / skriba@ngkathu.co.za)
  2. Die besprekings word in ‘n register opgeteken.

Kontak Ons

Adres:
Hoek van Mopanilaan en Kudustraat
Posbus 4, Kathu, 8446

Kerkkantoorure:
Maandag tot Vrydag 08:00-13:00
Tel & faks:  053 723 1071
Selfoon:  072 913 5384
E-pos: skriba@ngkathu.co.za

EREDIENSTE
Sondag 09:00 – Eerste diens, slegs 50 persone tydens Covid-19
Sondag 10:30 – Tweede diens, slegs 50 persone tydens Covid-19

DSC_7641Brenda Kernekamp
Finansiële Beampte
Tel:  053 723 2217
Faks: 053 723 1071
E-pos:  kassier@ngkathu.co.za

Ernalize du Toit
Skriba en kommunikasie:
Lidmaat-administrasie
Tel/Faks:  053 723 1071
E-pos:  skriba@ngkathu.co.za

Breggie Wolstenholme
Fasiliteitskoördineerder en leraarshulp vir
Barmhartigheid,
Nuwe Lidmate, Kleingroepe en Fasiliteite
Sel: 084 568 7060
E-pos: koordineerder@ngkathu.co.za

Adré Loots
Naweekkoster
Tel/Faks:  053 723 1071