NG Kathu

Waaroor is ons passievol?

Ons is passievol daaroor dat God ons geskep het om voluit vir Hom te leef. Ons glo dat ons nie in twee werelde, te wete ‘n aardse en geestelike, leef nie. Ons dien God met liggaam, wil en gees en ons is te alle tye in Sy teenwoordigheid. Ons het nie ‘n Maandag tot Saterdag-lewe en ‘n Sondag-lewe nie. Ons leef elke dag saam met Hom. Daarom wil ons graag mense toerus om oral waar hulle beweeg getuies te wees van Jesus. Ons noem onsself, saam met ander gemeentes wat ons visie deel, ‘n Gestuurde Gemeente. As lewende getuies leef ons daagliks en oral ons oortuiging uit dat Jesus die Weg en die Waarheid is.

Verder is ons passievol oor families. Ons glo dat die gemeenskap wat mense met mekaar deel binne die familie-opset, onvervangbaar is en dat dit gekoester moet word. Ons doen moeite om egpare en gesinne se belewenis van mekaar te verryk. Ons het ‘n aparte Kinderkerk waar jong kinders en hul ouers welkom is. Ons probeer om, veral tydens aanddienste, ons jongmense se leefwêreld aan te spreek.

Ons is ook passievol oor die gemeenskap waarin ons woon. Ons wil getuies vir Jesus wees deur sy liefde te demonstreer aan die mense wat saam met ons in die strate woon, saam met ons die winkels besoek, saam met ons werk, saam sport doen en saam ontspan.

Agtergrond oor ons gemeente

Die gemeente bestaan sedert die vroeë 1970’s.  Binne 10 jaar het die getalle gegroei tot ongeveer 2 000 en vanaf die vroeë 80’s is daar konstant drie leraars dienend in die gemeente.  Die gemeente het eers lank in die Laerskool byeengekom voordat die kerk gebou is.  Die kerkgebou is ‘n besonderse gebou.  Baie mense spreek hul verbasing uit oor die visie wat die ontwerpers gehad het.  Die gebou is baie funksioneel vir ons dag, hoewel dit ongeveer 40 jaar gelede gebou is!

Die gemeente se kultuur is informeel.  Die leierskap probeer relevant bly vir die behoeftes van die mense en is nie bang om aanpassings te maak soos nodig nie.  Die standpunt is: ‘n organisasie wat relevant wil wees, moet voortdurend verander.  Dit is nie ‘n vreemde gedagte vir die kerk nie, want die Here leef saam met ons en ons kinders en hulle kinders (Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob).

Tydens ons laaste strategiese besinning in 2018 het die Kerkraad ‘n nuwe visie vir die gemeente geformuleer. Klik op die skakel om meer te lees hiervan: Saam op reis met ‘n Jesus-hart

Print Friendly, PDF & Email

Facebook


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.