Bespreek asb. vir alle eredienste en kyk na erediensaanpassings

Lidmate, kyk asb. na die aanpassings met betrekking tot erediensreëlings wat ons noodgedwonge moes maak. Daar is twee Kersdienste wat albei slegs 100 mense kan akkommodeer. Bespreek nou reeds plek asb. Die Oujaarsdiens skuif ook na 18:00 a.g.v. die aandklokreël.

Eredienste in die vakansietyd:

As gevolg van die beperking van slegs 100 persone per erediens, is dit noodsaaklik dat almal asb. moet bespreek vir alle eredienste by https://ngkathu.co.za/bespreking-jou-sitplek/

Sondag 20 Desember 2020:   Oggenddiens 09:00 en Aanddiens 18:00

Vrydag 25 Desember 2020:   Kersdiens 08:00 en Kersdiens 2 om 10:00

Sondag 27 Desember 2020:   Oggenddiens 09:00 en GEEN AANDDIENS

Donderdag 31 Desember 2020:   Oujaarsdiens 18:00

Sondag 3 Januarie 2021:   Oggenddiens 09:00 en GEEN AANDDIENS

Sondag 10 Januarie 2021:   Oggenddiens 09:00 en Aanddiens 18:00

Gedenkmuur

Algemeen

R2 100 per nissie (ENKEL – graniet ingesluit)
– Daar sal 32 nissies beskikbaar wees
R2 700 per nissie (DUBBEL – graniet ingesluit)
– Daar sal 70 nissies beskikbaar wees

Doen bespreking gekoppel aan nommers.  Muur word soos hieronder verdeel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14
C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14

(Dubbel)

1 2 3 4 5 6 7 8
A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

(Enkel)

  1. Nissie verwys na die opening in die muur waarin as geplaas word en wat met marmer/graniet verseël word.  Op die marmer/graniet word inligting gegraveer.
  2. Families reël detail/bewoording en betaling direk met Kuruman Grafstene, wie reeds bewus is wat die goedgekeurde standaard is.
  3. Die koste van die bewoording is dus nie ingesluit by die koste van die nissie en die graniet nie.  Beraamde koste: R100 – R250 per steen vir die bewoording.
  4. Sitbankies, mooi tuin, permanente blad vir blomme of ruikers vorm verder deel van die Gedenk area.

Besprekings

  1. Alle navrae en besprekings, vergesel van betaling, word gedoen by die Skriba in die kerkkantoor (053 723 1071 / skriba@ngkathu.co.za)
  2. Die besprekings word in ‘n register opgeteken.