Inligting

Leraars

Ds Heinrich Viljoen

Gesinsbediening, Eiendom, Diensverhoudinge, Erediens en Kleingroepe

Sel: 082 352 6611

E-pos: heinrich@ngkathu.co.za

Ds Roné Vosloo

Kinderbediening, Tienerbediening, Jong volwassenes, Barmhartigheid en Re A Kgathala

Sel: 072 115 5607 E-pos: rone@ngkathu.co.za


Algemene Inligting
Skriba: Ernalize du Toit – verantwoordelik vir lidmaatadministrasie, doopreëlings ens
Tel/Faks: 053 723 1071, e-pos: skriba@ngkathu.co.za

Kassier: Brenda Kernekamp – verantwoordelik vir administrasie van finansies.         
Tel/Faks: 053 723 1071, e-pos: kassier@ngkathu.co.za

Fasiliteite: Breggie Wolstenholme – verantwoordelik vir die huur van lokale, gebruik van die kerkgebou en toerusting.
Sel: 084 568 7060 of 053 723 1071, e-pos: koordineerder@ngkathu.co.za

Naweekkoster: Jackie van Eeden – Verantwoordelik vir reëlings rakende eredienste, troues, begrafnisse en roudienste.
Sel: 076 048 5324