Kontak Ons

Adres: Hoek van Mopanilaan en Kudustraat
Posbus 4, Kathu, 8446

Kerkkantoorure:
Maandag tot Vrydag 08:00-13:00
Tel / Faks: 053 723 1071
Selfoon: 072 913 5384
E-pos: skriba@ngkathu.co.za

EREDIENSTE
Sondag 09:00 – Oggenddiens (registreer vooraf hier)
Sondag 10:30 – Kinderdiens en Kinderkategese (registreer vooraf hier)
Sondag 18:00 – Aanddiens en Tienerkategese (registreer vooraf hier)

Print Friendly, PDF & Email