Uitleg

Hierdie webtuiste installasie gebruik Yootheme se Warp raamwerk. Dit het ‘n wye reeks van uitleg opsies, widget variasies en netjiese  formatering opsies vir die inhoud.

Uitleg opsies

Die blou posisies laat jou toe om op drie maniere die belyning en proporsies te stel: equal, double of stack. Die sidebars, in rooi ge-highlite, kan links of regs posisioneer word, en die wydtes in die theme administration gestel word. Kyk ook na die widget variasies bladsy vir ‘n oorsig.

Module Positions
Widget Posisies
Module Layouts
Module Uitlegte
Colum Layouts
Kolomme Uitlegte
Print Friendly, PDF & Email